JASMIN ŠARENKAPA dipl.ing.arh.

Arhitektonsko projektovanje, nadzor, savjetovanje / Sudsko vještačenje, procjene nekretnina i etažiranje

JASMIN ŠARENKAPA dipl.ing.arh.

Arhitektonsko projektovanje, nadzor, savjetovanje / Sudsko vještačenje, procjene nekretnina i etažiranje

JASMIN ŠARENKAPA dipl.ing.arh.

Arhitektonsko projektovanje, nadzor, savjetovanje / Sudsko vještačenje, procjene nekretnina i etažiranje

Arhitektura: projektovanje, nadzor, savjetovanje

Arhitektonsko projektovanje: objekti, enterijer, vanjsko uređenje, dizajn, savjetodavne usluge

Sudski vještak - procijenitelj: procjene, vještačenja, etažiranja

Ovlašteni stalni sudski vještak arhitektonsko-građevinske struke.

PROJEKTOVANJE

Osnovna djelatnost studija je arthitektonsko projektiranje – objekti, interijeri, vanjsko uređenje, dizajn, savjetodavne usluge.
Nudimo integrirani pristup projektiranja prilagođen individualnim potrebama svakoga klijenta. Naša je filozofija stvaranje prostora trajne estetske kvalitete i funkcionalnosti koji potiču maštu i pokreću emocije. Neke od realizovanih projekata možete pogledati u galeriji.

Za više informacija kontaktirajte nas putem našeg kontakt formulara:

STALNI SUDSKI VJEŠTAK ARHITEKTONSKE STRUKE

Građevinsko vještačenje na nekretninama obavlja stalni sudski vještak – diplomirani inženjer arhitekture ili građevine i daje svoje stručno mišljenje :

 • Procjena nekretnina sa snimkom trenutačnog stanja i trenutačne tržne vrijednosti
 • Procjena izvedenih građevinskih radova (tehnička i financijska kontrola)
 • Procjena građevinskih radova koje tek treba obaviti
 • Pregled izvedenih radova, upoznavanje sa nepravilnostima i savjetovanje pri njihovom otklanjanju
 • Stručni pregled i izmjera kod preuzimanja novih stanova , popis nedostataka koji se moraju otkloniti
 • Kvaliteta i količina izvedenih građevinskih radova te utvrđivanje nedostataka, kao i rješenja za njihovo uklanjanje
 • Uvidom u dokumentaciju (građevinska knjigu, dnevnik) radimo analizu oštećenja na objektu

ELABORAT PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE

Procjena tržišne vrijednosti nekretnina je postupak određivanja sadašnje tržišne vrijednosti nekretnine koristeći znanstvene pristupe i metodologije, te uvažavajući specifičnosti lokacije, mikrolokacije i same nekretnine, a sve u odnosu na trenutne lokalne tržišne, pravne uvjete, važeću prostorno plansku dokumentaciju.

DETALJNE INFORMACIJE

Procjena tržišne vrijednosti nekretnina je postupak određivanja sadašnje tržišne vrijednosti nekretnine koristeći znanstvene pristupe i metodologije, te uvažavajući specifičnosti lokacije, mikrolokacije i same nekretnine, a sve u odnosu na trenutne lokalne tržišne, pravne uvjete, važeću prostorno plansku dokumentaciju.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Stanovi / lokali / poslovni prostori / uredi i slično:

 • kopija izvatka iz zemljišne knjige / knjige položenih ugovora
 • nacrt prostora (neobavezno)

Kuće / poslovne građevine i ostalo:

 • kopija izvatka iz zemljišne knjige,
 • posjedovni list,
 • izvod iz katastarskog plana sa identifikacijom čestica (u slučaju da brojevi čestica u katastru i zemljišnoj knjizi nisu usklađeni),
 • rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola ili drugi akt kojim se odobrava građenje (na uvid projektna dokumentacija koji su sastavni dijelovi navedenih),
 • akt kojim se dokazuje legalnost građevine (potvrdu da nije u tijeku postupak građevinske inspekcije; uvjerenje za uporabu; uporabna dozvola ili završno izviješće nadzornog inženjera o izvedbi – legalizaciji građevine).

Građevinska zemljišta:

 • kopija izvatka iz zemljišne knjige,
 • posjedovni list,
 • izvod iz katastarskog plana sa identifikacijom čestica (u slučaju da brojevi čestica u katastru i zemljišnoj knjizi nisu usklađeni),
 • dokaz da je parcela građevinska (uvjerenje nadležnog ureda za prostorno uređenje, lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola ili drugi akt kojim se odobrava građenje).
 • Poljoprivredna zemljišta:
 • kopija izvatka iz zemljišne knjige.

Za specifične nekretnine koje nisu obuhvaćene ovim popisom, i za koje nije navedena potrebna dokumentacija, molimo Vas da nam se obratite s upitom.

ETAŽIRANJE

Što je etažiranje?
Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige. Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, Vi ste ustvari vlasnik jednog nedefiniranog dijela te zgrade. Kao suvlasniku zgrade (tj. vlasniku stana) pripada Vam udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrumski dio, garaža, tavanski dio zgrade) i dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada u kojoj se nalazi Vaš stan. Ukoliko ne etažirate svoj stan, neće biti potpuno jasno koji je dio zgrade u Vašem vlasništvu.

DETALJNE INFORMACIJE

Zbog čega je potrebno etažirati stan?
Jedini pravni dokaz o tome da ste Vi vlasnik stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine je izvadak iz zemljišnih knjiga, tj. gruntovnice.

Stanovi, garaže, poslovni prostori i sl. ne mogu se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana.

Ako ste vlasnik stana u zgradi koja nije etažirana, postoji mogućnost da je Vaša dokumentacija o vlasništvu dostupna u tzv. knjizi položenih ugovora.

Ukoliko provedete postupak etažiranja, moći ćete provesti sljedeće radnje:

 • dobivanje hipotekarnog kredita
 • kupnju, odnosno prodaju nekretnina
 • diobu obiteljskih nekretnina
 • ostavinsku diobu
 • utvrđivanje udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta

Što sve možete etažirati?
Etažirati možete obiteljske kuće sa 2 i više stanova, kao i veće ili velike zgrade sa stotinama stanova.

Postupak etažiranja možete provesti nad svim posebnim cjelinama u zgradi:

 • stanovi
 • poslovni prostori
 • garaže
 • parkirna mjesta
 • kao i pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama (otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi i ostalo)

Sve navedene cjeline možete upisati u zemljišne knjige (uknjižiti) kao svoje vlasništvo.

Od čega se sastoji elaborat etažiranja?
Na Vaš zahtjev ovlaštene osobe će Vam napraviti potreban elaborat koji mora imati sljedeće elemente:

 • tabelarni prikaz vrste i veličine prostora
 • tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
 • prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
 • prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na
 • posebnim dijelovima nekretnine
 • grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine, te
 • prijedlog upisa u zemljišne knjige

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA POKRETANJE ETAŽIRANJA
Za pokretanje postupka etažiranja, potrebno je pribaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Građevinska dozvola
 • Izvod iz katastarskog plana
 • Geodetski elaborat (ako je katastarska čestica kao građevna čestica formirana u katastru, a promjena nije provedena u zemljišnoj knjizi)
 • Izvadak iz posjedovnog lista
 • Izvadak iz zemljišne knjige

KONTAKTIRAJTE NAS

Sve upite i dodatne informacije možete dobiti putem našeg kontakt formulara.

Zastita podataka

14 + 15 =